most recent model run

                               
New     Temperatura
New     Cluster GFS ENS
New     Precipitación
New     Cloud Forecast P

Archivo - GFS - Presión superficial P

Tiempo básico
Día Mes Año
Base
sáb 13.07 00 UTC
Presión superficial GFS sáb 13.07.2024 00 UTC
Mouseover effect
Times:   
 
 
available      
 
selected      
 
available (previous base)     
 
not available