most recent model run

                               

Región - GFS - España

Parámetro - GFS - Precipitación acum.

Modelo

Tiempo Modelo GFS Modelo - España - Precipitación acum. [base + 6]

Base
lun 22.07 12 UTC
Precipitación acum. GFS lun 22.07.2024 12 UTC
Mouseover effect
Times:   
 
 
available      
 
selected      
 
available (previous base)     
 
not available