most recent model run

                               

Región - GFS - Benelux

Parámetro - GFS - Presión superficial

Modelo

Tiempo Modelo GFS Modelo - Benelux - Presión superficial [base + 24]

Base
lun 15.08 06 UTC
Presión superficial GFS lun 15.08.2022 06 UTC
Mouseover effect
Times:   
 
 
available      
 
selected      
 
available (previous base)     
 
not available