This website uses cookies. Read about how we use cookies. OK

most recent model run

                               

Región - ECMWFENS - Europa central

Parámetro - ECMWF - Presión superficial

Modelo

Tiempo Modelo ECMWFENS Ensemble - Europa central - Presión superficial [base + 24]

Base
mié 08.12 00 UTC
Presión superficial ECMWF mié 08.12.2021 00 UTC
Mouseover effect
Times:   
 
 
available      
 
selected      
 
available (previous base)     
 
not available